Slovenský šampón veteránov

Poriadok pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV

 

Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.

S úpravami z 15. 12. 2004