Slovenský grand šampión

Poriadok pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN

 

Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.