Rozhodcovské tabuľky

V prehľade sú uvedené rozhodcovské tabuľky pre jednotlivé druhy skúšok.

 

Rozhodcovská tabuľka pre Skúšky vlôh stavačov 
Rozhodcovská tabuľka pre Jesenné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Farbiarske skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Špeciálne skúšky z vodnej práce
Rozhodcovská tabuľka pre Lesné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Všestranné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Alexandra Mészárosa
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Josefa Kadleca
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Kolomana Slimáka

 

Rozhodcovská tabuľka pre SKÚŠKY VLÔH STAVAČOV

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III.c.

1

Vrodená chuť do práce

3

2

2

5

20

2

Hľadanie

3

3

2

5

20

3

Vystavovanie

3

3

2

5

20

4

Postupovanie

1

1

1

4

16

5

Čuch

3

3

2

8

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

12

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

8

9

Záujem o stopu zveri

3

2

2

5

20

10

Vodenie na remeni

2

2

1

2

8

11

Poslušnosť

3

2

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

150

110

80

Max.: 184

 

 

Rozhodcovská tabuľka pre JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

1

Spoločná polovačka

2

1

1

5

20

2

Hľadanie

3

3

2

5

20

3

Vystavovanie

3

2

1(–)*

5

20

4

Postupovanie

1

1

1(–)*

4

16

5

Čuch

3

3

2

8

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1(–)*

2

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

12

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

8

9

Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

20

10

Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli

1

1

1

5

20

11

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

16

12

Prinášanie srstnatej zveri

2

1

1

4

16

13

Vodenie na remeni

2

2

1

2

8

14

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

12

15

Poslušnosť

3

2

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

200

154

90

Max.: 248

* (–) Pes nemohol byť hodnotený.

 

 

Rozhodcovská tabuľka pre FARBIARSKE SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

1

Poslušnosť

3

2

2

5

20

2

Vodenie na remeni

2

2

1

2

8

3

Posliedka

1

1

1

4

16

4

Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri
a) vodič

3

2

1

6

24

b) oznamovač

3

2

1

8

32

c) hlásič

3

2

1

8

32

d) hlasitý oznamovač

3

2

1

8

32

Najnižší počet bodov pre cenu

51

34

22

Max.: 76

 

Rozhodcovská tabuľka pre ŠPECIÁLNE SKÚŠKY Z VODNEJ PRÁCE

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

1

Naháňanie v tŕstí

1

1

1

3

12

2

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

1

1

1

4

16

3

Ochota pracovať v hlbokej vode

1

1

1

3

12

4

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

12

5

Poslušnosť

1

1

1

3

12

6

Stopa zveri vo vode

2

2

1

5

20

7

Správanie sa na stanovišti

1

1

1

2

8

8

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

16

Najnižší počet bodov pre cenu

85

64

48

Max.: 108

 

Rozhodcovská tabuľka pre LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

1

Prinášanie líšky cez prekážku

1

1

0

2

8

2

Posliedka

1

1

1

4

16

3

Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
a) vodič

3

2

1

6

24

b) oznamovač

3

2

1

8

32

c) hlásič

3

2

1

8

32

d) hlasitý oznamovač

3

2

1

8

32

4

Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

1

1

0

5

20

5

Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

1

1

1

5

20

6

Vyháňanie zveri z húštin

1

1

1

3

12

7

Sliedenie

2

2

1

3

12

8

Chuť do práce s líškou

1

1

1

4

16

9

Správanie sa na stanovišti

2

2

1

2

8

10

Vodenie na remeni

2

2

1

2

8

11

Poslušnosť

3

2

2

5

20

12

Čuch

3

3

2

8

32

13

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

8

14

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

12

15

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

8

16

Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

20

17

Prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri

2

1

1

4

16

Najnižší počet bodov pre cenu

199

153

109

Max.: 268

 

Rozhodcovská tabuľka pre VŠESTRANNÉ SKÚŠKY STAVAČO

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

Práca v lese

1

Prinášanie líšky cez prekážku

1

1

0

2

8

2

Posliedka

1

1

1

4

16

3

Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
a) vodič

3

2

1

6

24

b) oznamovač

3

2

1

8

32

c) hlásič

3

2

1

8

32

d) hlasitý oznamovač

3

2

1

8

32

4

Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

1

1

0

5

20

5

Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

1

1

1

5

20

6

Vyháňanie zveri z húštin

1

1

1

3

12

7

Sliedenie

2

2

1

3

12

8

Chuť do práce s líškou

1

1

1

4

16

9

Správanie sa na stanovišti

2

2

1

2

8

10

Vodenie na remeni

2

2

1

2

8

11

Poslušnosť

3

2

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

127

96

66

Max.: 172

Práca na vode

1

Naháňanie v tŕstí

1

1

1

3

12

2

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

1

1

1

4

16

3

Ochota pracovať v hlbokej vode

1

1

1

3

12

4

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

12

5

Poslušnosť

1

1

1

3

12

Najnižší počet bodov pre cenu

50

36

22

Max.: 64

Práca na poli

1

Spoločná polovačka

2

1

1

5

20

2

Hľadanie

3

3

2

5

20

3

Vystavovanie

3

3

2

5

20

4

Postupovanie

1

1

1

4

16

5

Čuch

3

3

2

8

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

12

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

8

9

Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

20

10

Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli

1

1

1

5

20

11

Poslušnosť

3

2

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

162

122

84

Max.: 196

Prinášanie

1

Prinášanie pernatej zveri

3

3

2

4

16

2

Prinášanie srstnatej zveri

3

2

2

4

16

3

Prinášanie škodlivej zveri

2

2

1

4

16

Najnižší počet bodov pre cenu

38

30

20

Max.: 48

Najnižší počet bodov pre cenu celkom

372

279

187

Max.: 480

 

Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL ALEXANDRA MÉSZÁROSA

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

Práca na poli

1

Spoločná polovačka

2

1

1

5

20

2

Hľadanie

3

3

2

5

20

3

Vystavovanie

3

3

2

5

20

4

Postupovanie

1

1

1

4

16

5

Čuch

3

3

2

8

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

12

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

8

9

Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

20

10

Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli

1

1

1

5

20

11

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

16

12

Prinášanie srstnatej zveri

2

1

1

4

16

13

Vodenie na remeni

2

2

1

2

8

14

Poslušnosť

3

2

2

5

20

15

Prinášanie líšky cez prekážku

1

1

0

2

8

Najnižší počet bodov pre cenu

200

154

104

Max.: 248

Práca na vode

1

Naháňanie v tŕstí

1

1

1

3

12

2

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

1

1

1

4

16

3

Ochota pracovať v hlbokej vode

1

1

1

3

12

4

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

12

5

Stopa zveri vo vode

2

2

1

5

20

6

Poslušnosť

1

1

1

3

12

7

Správanie sa na stanovišti

1

1

1

2

8

8

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

16

Najnižší počet bodov pre cenu

85

64

48

Max.: 108

Najnižší počet bodov pre cenu celkom

290

220

155

Max.: 352

 

Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL JOSEFA KADLECA

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

Práca v lese

1

Prinášanie líšky cez prekážku

1

1

0

2

8

2

Posliedka

1

1

1

4

16

3

Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
a) vodič

3

2

1

6

24

b) oznamovač

3

2

1

8

32

c) hlásič

3

2

1

8

32

d) hlasitý oznamovač

3

2

1

8

32

4

Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

1

1

0

5

20

5

Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

1

1

1

5

20

6

Vyháňanie zveri z húštin

1

1

1

3

12

7

Sliedenie

2

1

1

3

12

8

Chuť do práce s líškou

1

1

1

4

16

9

Správanie sa na stanovišti

2

1

1

2

8

10

Vodenie na remeni

2

2

1

2

8

11

Poslušnosť

3

2

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

127

96

66

Max.: 172

Práca na vode

1

Naháňanie v tŕstí

1

1

1

3

12

2

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

1

1

1

4

16

3

Ochota pracovať v hlbokej vode

1

1

1

3

12

4

Prinášanie kačice z hlbokej vody

1

1

1

3

12

5

Stopa zveri na vode

1

1

1

5

20

6

Poslušnosť

1

1

1

3

12

Najnižší počet bodov pre cenu

72

50

34

Max.: 84

Práca na poli

1

Spoločná polovačka

2

1

1

5

20

2

Hľadanie

3

3

2

5

20

3

Vystavovanie

3

3

2

5

20

4

Postupovanie

1

1

1

4

16

5

Čuch

3

3

2

8

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

2

1

1

2

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

2

1

1

3

12

8

Pokojnosť po výstrele

2

1

1

2

8

9

Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

20

10

Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli

1

1

1

5

20

11

Poslušnosť

3

2

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

162

122

84

Max.: 196

Prinášanie

1

Prinášanie pernatej zveri

2

1

1

4

16

2

Prinášanie srstnatej zveri

2

1

1

4

16

3

Prinášanie škodlivej zveri

2

1

1

4

16

Najnižší počet bodov pre cenu

38

30

20

Max.: 48

Najnižší počet bodov pre cenu celkom

399

298

204

Max.: 500

 

Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA/h4>

P.č.

Predmet

Najnižšie známky

Koef.

Max. počet bodov

I. c.

II. c.

III. c.

Práca v lese

1

Prinášanie líšky cez prekážku

2

2

1

2

8

2

Posliedka

2

2

1

4

16

3

Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
a) vodič

3

2

2

6

24

b) oznamovač

3

2

2

8

32

c) hlásič

3

2

2

8

32

d) hlasitý oznamovač

3

2

2

8

32

4

Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese

3

2

2

5

20

5

Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese

3

2

2

5

20

6

Vyháňanie zveri z húštin

2

2

1

3

12

7

Sliedenie

3

2

2

3

12

8

Chuť do práce s líškou

2

2

1

4

16

9

Správanie sa na stanovišti

3

2

1

2

8

10

Vodenie na remeni

3

2

1

2

8

11

Poslušnosť

3

2

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

138

103

69

Max.: 172

Práca na vode

1

Naháňanie v tŕstí

2

2

1

3

12

2

Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

2

2

1

4

16

3

Ochota pracovať v hlbokej vode

3

2

1

3

12

4

Prinášanie kačice z hlbokej vody

3

2

2

3

12

5

Stopa zveri na vode

2

2

1

5

20

6

Poslušnosť

2

2

1

3

12

Najnižší počet bodov pre cenu

67

50

34

Max.: 84

Práca na poli

1

Spoločná polovačka

2

2

1

5

20

2

Hľadanie

3

3

2

5

20

3

Vystavovanie

3

3

2

5

20

4

Postupovanie

2

2

1

4

16

5

Čuch

3

3

2

8

32

6

Pokojnosť pred pernatou zverou

3

2

1

2

8

7

Pokojnosť pred srstnatou zverou

3

2

1

3

12

8

Pokojnosť po výstrele

3

2

1

2

8

9

Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri

3

2

2

5

20

10

Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli

2

2

1

5

20

11

Poslušnosť

3

3

2

5

20

Najnižší počet bodov pre cenu

162

122

84

Max.: 196

Prinášanie

1

Prinášanie pernatej zveri

3

3

2

4

16

2

Prinášanie srstnatej zveri

3

2

2

4

16

3

Prinášanie škodlivej zveri

2

2

1

4

16

Najnižší počet bodov pre cenu

38

30

20

Max.: 48

Najnižší počet bodov pre cenu celkom

405

305

207

Max.: 500